Ευχαριστούμε Digital Ocean!

Ένας από τους προμηθευτές μας στο εξωτερικό αντιλαμβάνεται την κατάσταση με τα capital controls με πολύ επαγγελματική προσέγγιση.  Ευχαριστούμε Digital Ocean!