Πως βγάζω ένα tag από το facebook

πηγαίνω στις ρυθμίσεις και πατώ control

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


← Ρωτάτε – Σας απαντάμε